Ireneusz Kaczmarczyk

bibliografiaPublikacje 

 • Wystąpienia, wykłady, warsztaty w trakcie wielu konferencji eksperckich z zakresu pomocy psychologicznej i zarządzania organizacją w Polsce i za granicą.
 • Współautor scenariusza filmu szkoleniowego pt. "Dylematy" zrealizowanego dla Urzędu Służby Cywilnej w Warszawie.
 • Dylemat ludzki, Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 1998, nr 2.
 • Szkoła norm, Carpe diem, 1998, nr 6.
 • Etos szkoły i etos ucznia jako wymiary profilaktyki, [w:] Patologia i psychoprofilaktyka, red.A.Margasiński, B.Zajęcka. Materiały konferencji Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Kraków, 2000
 • W stronę wartości i godności – uzależnienie jako proces osiągania autonomii godnościowej, Terapia uzależnienia i współuzależnienia, 2000, nr 2.
 • Psychoterapia a samopomoc AA, Świat Problemów, 2000, nr 8.
 • Wyrok czy epizod – spojrzenie na sytuację żon alkoholików przez pryzmat koncepcji trajektorii cierpienia, Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 2001, nr 4.
 • Asertywność a osobiste wartości, Melanż, 2001, nr 3.
 • Wartości a działanie w świetle wybranych koncepcji psychospołecznych. (wspólnie z M.Kosewskim) [w:] „Etyka, psychologia, psychoterapia”, red. A.Margasiński, D.Probucka, wyd. Aurorum, Kraków 2005
 • Wspólnota AA w Polsce, wyd. Eneteia, Warszawa, 2008 
 • Osoby Dorosłe – Dzieci Alkoholików z perspektywy psychologii egzystencjalnej, Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 2010, nr 1. [DDA_perspektywa egzystencjalna.pdf]
 • Terapeutyczne funkcje Wspólnoty AA [w:] Psychoterapia pogranicza. Podręcznik akademicki. Red Lidia Grzesiuk, Hubert Suszek. Wydawnictwo Eneteia, Warszawa, 2012 [Terapeutyczne funkcje Wspólnoty AA - Rozdział z książki Psychoterapia pogranicza]
 • Psychoterapia osób uzależnionych – problem rozumienia pacjenta - podejście fenomenologiczno-egzystencjalne – Terapia Uzależnienia i Współuzaleznienia, 2012 nr 6
 • Terapia Osób Uzależnionych – fenomenologiczno – egzystencjalne podejście [w:] Psychoterapia uzależnień – wybrane zagadnienia. Skrypt szkoleniowy. Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień, Kraków 2013 
 • "Droga do siebie" - praca w obrębie schematu osób uzależnionych w podejściu humanistyczno-egzystencjalnym - Terapia uzależenienia i współuzależnienia, 2015 nr 4

  Grafika: Joanna Wiszniewska-Domańska, Biblioteka codzienności, 2006 r.


wspolnota AAWspólnota AA w Polsce

Badania nad Wspólnotą Anonimowych Alkoholików w Polsce dostarczają istotnej wiedzy empirycznej o całym ruchu, o warunkach jego działania, uczestnikach i charakterze ich więzi oraz motywach i skutkach uczestnictwa osób uzależnionych w tym ruchu. Praca pokazuje nowe, ważne podejście do interpretacji procesu zmiany zachowań osób uzaleznionych od alkoholu.

Prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz, Uniwerystet Warszawski.

Choroba alkoholowa pozbawiając człowieka kontroli nad piciem prowadzi w konsekwencji do zatracenia wolności i utraty doświadczeń budujących poczucie własnej godności. Taki punkt widzenia osoby uzależnionej od alkoholu nie jest nowy, ale po raz pierwszy spotykam się z pokazaniem uzależnienia z tej perspektywy w sposób tak logiczny, przejrzysty i przekonywujący. Książka ma ogromną wartość merytoryczną, jest twórczym wkładem w wiedzę o Wspólnocie AA, jak też w poznanie dynamiki procesu radzenia sobie z uzależnieniem na poziomie zachowań i osobowości.

Dr hab. Lucyna Golińska, profesor Uniwersytetu Łódzkiego   

 


Rozmowa o książce