Ireneusz Kaczmarczyk

 

psychoedukacja

Psychoterapia  

 

W swojej pracy przyjmuję tezy o rozwojowym charakterze ludzkiej egzystencji zawarte w filozofii i terapii egzystencjalnej (K.Jaspers, R.May) oraz szerzej w podejściu humanistyczno-doświadczeniowym (C.Rogers, E.Gendlin, L.Greenberg). 

W pracy z osobami uzależnionymi opieram się również na własnych badaniach dotyczących procesów zmiany.   

 

 

 

Psychoterapia, superwizja, treningi, warsztaty:

 

1. W problemach egzystencjalnych i kryzysach identyfikowanych z sensem życia, upływem czasu, stanem relacji; w doświadczeniach o przełomowym znaczeniu.

2. W problemach emocjonalnych i kryzysach wynikających z nadużywania i uzależnienia; zarówno osobom uzależnionym, jak i dorosłym członkom ich rodzin.

3. Treningi terapeutyczne, interpersonalne, intrapsychiczne, asertywności.  

 

Wspomaganie rozwoju:

  • Superwizje indywidualne i grupowe, zespołów, superwizje do celów szkoleniowych (PARPA)
  • Ksztaltowanie standardów placówek i kierowanie zespołami terapeutycznymi. 
  • Psychoterapia humanistyczno-doświadczeniowa w pracy indywidualnej i grupowej z osobami nadużywającymi i uzależnionymi od substancji - warsztaty. 

Konferencje 2016/17/18:

 

- "Praca z doświadczeniem głodu w podejściu skoncentrowanym na emocjach. Podejście humanistyczno-egzystencjalne". Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. "Głód i nienasycenie w psychoterapii uzależnień". Kielce

-  Samopomoc a psychoterapia osób uzależnionych - funkcje, metody zakres oddziaływania". Konferencja pt. "Pomoc profesjonalna i samopomoc w zdrowieniu z uzależnienia od alkoholu". Poznań 

- IV Otwarte Seminarium Filozoficzno - Psychiatryczne. Panel: "Granice rozumienia, granice relacji". Instytut Filozofii UW.  Warszawa 

- VI Otwarte Seminarium Filozoficzno Psychiatryczne. Sztuka/the art. Panel: "Terapia w poezji, poezja w terapii". Instytut Filozofii UW

- "Doświadczenie a psychoterapia" - konferencja Stowarzyszenie INTRA

- "Od osobistej traumy do społecznej furii - zastosowanie EFT w pracy nad doświadczeniem upokorzenia" - Konferencja Trzech Sekcji. Warszawa

- "Nowoczesne podejścia w terapii osób uzależnionych - nurt humanistyczno-egzystencjalny" - Ośrodek ANON - Koszalin   

- Ślady traum i praca z bolesnymi doświadczeniami osób uzależnionych w podejściu skoncentrowanym na emocjach" - Konferencja naukowo - szkoleniowa. Kielce

- "Od terapii uzależnienia do psychoterapii osob uzależnionych - podejście humanistyczne"  - Konferencja pt. Style uprawiania psychoterapii". Brok  

- "Emocje, wehikuł zmiany w psychoterapii" - Międzynarodowa Konferencja Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej" - Warszawa

- Droga do siebie - proces rozwojowy osób uzależnionych w psychoterapii" - konferencja naukowo-szkoleniowa. Kraków 

- "Od terapii uzależnienia do psychoterapi osób uzależnionych - podejście humanistyczno-doświadczeniowe" - Innowacja, inspiracja, integracja. Kierunki odpowiedzi na zjawsko uzależnień. Konferencja XX lat OPITU. Gdynia 

- "Od terapii uzależnienia do psychoterapii osób uzależnionych" - Narkotyki-narkomania. Polityka, nauka i praktyka. Konferencja - Uzależnienia, doświadczenia i przyszłość. Warszawa


Grafika: Joanna Wiszniewska-Domańska, Klucz do szczęścia, 2008 r.