Ireneusz Kaczmarczyk

szkoleniaSzkolenia, projekty - zalożenia 

 

Przygotowywane dla firm, jednostek administracji publicznej, zespołów zadaniowych, które znajdują się w trakcie formułowania swoich zasad i wartości oraz kształtowania się kultury organizacji.

Celem takiej pracy jest identyfikowanie problemów wynikających z postaw pracowniczych i stylów zarządzania, wypracowanie metod interwencji, kształtowanie relacji pracowniczych, uruchomienie zasobów organizacji. 

 

 

Całościowe spojrzenie na system pozwala integrować procesy rozwojowe, wyznaczać cele, świadomie eliminować ryzyka. Dlatego w pracy szkoleniowej i doradczej przyjmuję, że system organizacji opiera się na pięciu filarach.

 

Składają się na nie:

 • normy i wartości organizacji,
 • PR wewnętrzny i zewnętrzny,
 • relacje i przepływ informacji,
 • potencjał pracowników,
 • postawy i kompetencje liderów.

 

1. Obszary szkoleń, konsulting dla kadry, superwizje dla szkoleniowców:

 • diagnoza ryzyka wynikająca z postaw i zachowań pracowniczych - badania, ekspertyzy,
 • tworzenie standardów organizacji (norm i wartości) i kształtowanie pracowniczego etosu,
 • przeciwdziałanie pracowniczej anomii i ryzykownym zachowaniom (mobbing, korupcja etc.),
 • style zarządzania, zarządzanie motywacjami i zarządzanie przez wartości,   
 • przepływ informacji i kształtowanie relacji pracowniczych,
 • przywództwo i rozwój kadry,  
 • budowanie zespołów – integracja wokół zasad i misji organizacji,   
 • doskonalenie kompetencji trenerów wewnętrznych,
 • metodologia szkoleń i projektów (cele, programy, metody) realizowanych przez firmy szkoleniowe i trenerów biznesu (trudne sytuacje w pracy grupowej).    

Projekty długoterminowe:

 • Ministerstwo Finansów – diagnoza problemowa, tworzenie programów edukacyjnych i superwizja  etyków/trenerów wewnętrznych w Służbie Celnej – 2002/16 rok.
 • Mnisterstwo Finansów - superwizja i psychoedukacja dla członków komisji d/s rozpatrywania przypadków noszących znamiona mobbingu w Służbie Celnej - 2013/16 rok.
 • Prokuratura Generelna (KSSIP) -  Modernizacja Zarżądzania Prokuraturą - projekt pilotażowy. 2013/2016

Zrealizowane projekty i cykle szkoleń: Krajowa Administracja Skarbowa, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Prokuratura Generalna, Krajowa Administracja Skarbowa, Elektrociepłownie Warszawskie, Det Norske Veritas, Simoldes Plasticos, PGNiG SA, Lotos, DB SCHENKER, Daimler Chrysler, Sonoco Poland, SWPS i inn. 


Grafika: Joanna Wiszniewska-Domańska, Labirynt, 2008 r.