Ireneusz Kaczmarczyk

psychoedukacjaPsychoedukacja

Warsztaty, seminaria, superwizje pracy grupowej przeznaczone dla terapeutów i zespołów, zainteresowanych egzystencjalnym nurtem terapii i pomocy psychologicznej. Kierowane zwłaszcza do specjalistów z obszaru uzależnień. (publikacja)  

Treningi interpersonalne i intrapsychiczne dla celów rozwojowych.

Pomoc psychologiczna dla osób przeżywających kryzysy identyfikowane z doświadczeniem sensu życia, zdarzeniami o przełomowym znaczeniu, upływem czasu. Celem jest rozpoznanie istoty tych problemów, określenie możliwości oraz warunków potrzebnych dla wprowadzania zmian, wsparcie w aktualizacji życiowych celów w szerszym kontekście ich sensu i poznawania siebie.  

W swojej pracy przyjmuję tezy o rozwojowym charakterze ludzkiej egzystencji zawarte w tradycji terapii egzystencjalnej R.Maya, I. Yaloma, K.Jaspersa, V.Frankla, oraz humanistycznej K. Rogersa i doświadczeniowej i L.Greeneberga.  W pracy treningowej integruję w perspektywie egzystencjalnej podejścia poznawcze i doświadczeniowe.

stała współpraca

– Ośrodek Edukacji i Pomocy Psychologicznej INTRA
– Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia – pismo pracowników lecznictwa owykowego - redaktor naczelny   
Od 1998 roku ukazało się blisko sto numerów dwumiesięcznika, którego głównym celem jest rozwój psychoterapii i psychoterapeutów uzależnienia oraz możliwości efektywnego pomagania osobom uzależnionym i ich rodzinom.              

wykładowca, trener, superwizor

– Centrum Psychoterapii Behawioralno – Poznawczej - Szkoła Psychoterapii CBT
– Instytut Zarządzania Przez Wartości WSFiZ – Szkoła Trenerów Admnistracji i Biznesu STABI
– Metrum – warsztaty i doradztwo personalne – Szkoła Trenerów
– Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień – Kraków.   
– Szkoła Psychoterapii Uzależnień – CEDR Centrum Edukacji Doradztwa i Rozwoju – Czarny Bór.
– Szkoła Specjalistów Psychoterapii Uzależnień i Instruktorów Terapii Uzależnień - Centrum Aktywnego Rozwoju i Edukacji Brok
– Wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.
– W okresie 1998 – 2012 wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania, Podyplomowym Studium Public Relations UW


Grafika: Joanna Wiszniewska-Domańska, Klucz do szczęścia, 2008 r.